Čo vás zaujíma?

Často kladené otázky

Všetky nové motory sú riadené riadiacou jednotkou, ktorá ovplyvňuje premenné veličiny ako dĺžka vstreku, tlak v palivovej rampe a iné. Výrobcovia musia odladiť softvér na kompromis medzi výkonom a emisiami, zohľadňujúc rôzne faktory.

Reálna spotreba závisí od mnohých faktorov. Úspora paliva sa prejavuje rôzne u dieselových motorov a väčších vozidiel.

Naša úprava zvyšuje výkon, ale zároveň minimalizuje riziko poškodenia motora. Prioritou je bezpečnosť a dlhá životnosť motora.

Naša úprava je diskrétna a ťažko odhaliteľná, aby ste sa nemuseli obávať návštevy servisu.

Odporúčame skrátiť interval výmeny oleja kvôli vyšším nárokom na tepelnú odolnosť po úprave.

Najväčší nárast výkonu je v nízkych a stredných otáčkach.

Výkon na týchto motorech je menej zjavný numericky, ale v praxi je výrazne cititeľný.